Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru w ramach umowy zlecenia na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru w ramach umowy zlecenia na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 

Informujemy, że do naboru zgłosiła się jedna osoba.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Paulina Kik

Radłów

 

W wyniku weryfikacji złożonych dokumentów kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Informujemy, że o wynikach postępowania w/w osoba zostanie poinformowana telefonicznie.

 

Olesno, dnia 5 lipiec 2023 roku