Koordynator ds. Dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie został wyznaczony Koordynator do spraw dostępności.

 

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez PCPR,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności PCPR w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie:
Krystyna Jabłonka

tel. 34 350 51 26

email: krystyna.jablonka@pcprolesno.pl