Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach jest powiatowym ośrodkiem wsparcia dziennego typu A (dla osób psychicznie chorych), B (osób upośledzonych umysłowo), C (osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych) przeznaczonym dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu oleskiego. Celem Domu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnienie społecznie aktywnej roli, umożliwienie integracji ze środowiskiem oraz indywidualny rozwój umiejętności, uzdolnień, nauka samodzielności i samoobsługi, zaspokajanie niezbędnych potrzeb społecznych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych oraz zdrowotnych.

Dom prowadzi działalność pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach

Sowczyce, ul. Długa 37

46-300 Olesno

tel. kom. 667-658-575