Informacja o zasadach korzystania z pomocy psa asystującego lub psa przewodnika

Osoba z niepełnosprawnością z psem asystującym ma prawo wejść do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

 

Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 

Z uprawnienia może również  korzystać trener psa szkolonego na psa asystującego na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących.

 

Osoba z niepełnosprawnościami nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.