Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w ramach trwałości projektu "Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" prowadzi Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych.

 Wypożyczalnia dysponuje następującym sprzętem:

  • wózki inwalidzkie,
  • kule łokciowe,
  • balkoniki.

Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Centrum tj. od godziny 7.00 do 15.00

Więcej informacji w sprawie wypożyczalni można uzyskać pod nr telefonu 34 350 5125 lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.

 

Osoby zainteresowane wypożyczeniem sprzętu zobowiązane są do przedłożenia:

          1) wniosek o nieodpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych,

          2) upoważnienie.

Wzory druków dostępne są również w siedzibie PCPR w Oleśnie.

Pliki do pobrania