Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej to placówka, przeznaczona dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej).

Domy Pomocy Społecznej zastępują rodzinę w jej funkcjach opiekuńczych w stosunku do wymagającego całodobowej opieki starszego, chorego lub niepełnosprawnego członka rodziny w sytuacji, w której tej rodziny brak lub nie jest ona w stanie z tej funkcji się wywiązać.

 

W Powiecie Oleskim funkcjonują dwa domy pomocy społecznej: 

1. Dom Pomocy  Społecznej dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w Radawiu (statutowa liczba miejsc 70).

Adres:

ul. Żwirowa 1

46-048 Radawie

tel./fax 77 421 60 28

 

2. Dom Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych (statutowa liczba miejsc 42).

Adres:

ul. Młyńska 1

46-300 Borki Wielkie

tel. 34 359 60 12 /  34 350 20 85

kom: 798 916 917

 

Dokumenty osoby skierowanej do domu pomocy społecznej na terenie powiatu oleskiego  należy wysłać na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie. Centrum wydaje decyzję administracyjną o umieszczeniu w domu pomocy społecznej (w przypadku wolnych miejsc w domu pomocy).

W przypadku braku wolnych miejsc PCPR informuje o umieszczeniu osoby na liście osób oczekujących oraz o przypuszczalnym okresie oczekiwania na umieszczenie.