Poradnictwo specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w ramach trwałości projektu "Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" udziela mieszkańcom powiatu bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami, starszych (niesamodzielnych) oraz opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

Poradnictwo udzielane jest w zakresie:

  • poradnictwa prawnego,
  • psychologicznego
  • oraz w obszarze poruszania się po różnych systemach wsparcia.

 

Poradnictwo prowadzone jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie przy ulicy M. Konopnickiej 8 po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

 

Numer telefonu do kontaktu:

 34 350 51 25