Zaproszenie na konsultacje społeczne projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo, 

   

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. 

  

Konsultacje odbywają się w ramach projektu pt. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą  

  

Przedmiot konsultacji: propozycje rozwiązań do ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.    

Konsultowany obszar zagadnień: Wsparcie osób z niepełnosprawnością psychospołeczną 

Ekspert: dr Robert Trzaskowski 

  

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się we Wrocławiu 19 września 2023 w godz. 12:00 – 16:00.   

 

Zachęcamy do zapisów poprzez formularz:  

 

Konsultacje społeczne Wrocław formularz rekrutacyjny  

  

Do osób, które otrzymają potwierdzenie udziału w spotkaniu, zostanie wysłany osobny mail z adresem miejsca spotkania.   

 

Jednocześnie bardzo prosimy o upowszechnianie informacji o rekrutacji na konsultacje wśród osób z niepełnosprawnościami.  

  

Informacja o konsultacjach społecznych na naszej stronie internetowej: 

 

Konsultacje społeczne Wrocław 19.09.2023