Badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji

Szanowni Państwo,

zespół badawczy Uczelni Korczaka zaprasza do badania dotyczącego świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji. Celem badania jest m.in. poznanie oczekiwań i doświadczeń osób, które korzystają ze wsparcia i opieki w różnych formach.

Badanie ma wskazać, jak rozwijać usługi środowiskowe w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.

 

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

 

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni.

 

Ankieta dla osób niesamodzielnych: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności):
https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni

Ankieta dla seniorów:
https://pbs.pl/dus02A_seniorzy

Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

 

Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.).

 

Link do strony : Badanie usług społecznych

W razie problemów technicznych proszę kontaktować się pod adresem: dus.helpdesk@pbs.pl