Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

adres:

ul. Marii Konopnickiej 8 
46-300 Olesno

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00

numer telefon 34 350-51-25


e-mail: sekretariat@pcprolesno.pl

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

adres:

ul. Marii Konopnickiej 8 
46-300 Olesno

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00


numer telefon 34 359-83-88

numer telefonu komórkowego 579 499 050

 

e-mail: pzoon@pcprolesno.pl