Poradnictwo prawne i psychologiczne

PORADNICTWO PRAWNE

 

Poradnictwo prawne prowadzone przez radcę prawnego obejmuje udzielanie specjalistycznej pomocy osobom zgłaszającym się  z terenu Powiatu Oleskiego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie poprzez indywidualne poradnictwo prawne w zakresie:

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • zabezpieczenia społecznego,
 • ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych,
 • prawa cywilnego i prawa pracy,
 • prawa lokalowego,
 • wskazywaniu przepisów aktualnie obowiązujących,
 • udzielania wskazówek w zakresie formułowania pism procesowych, w tym w postępowaniach: cywilnym, administracyjnym i karnym,

Pomoc prawna nie obejmuje reprezentowania klienta przed sądami.

Poradnictwo prawne prowadzone jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie przy ulicy M. Konopnickiej 8 po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Numery telefonów do kontaktu:

 • 34 375 00 31 
 • 501 581 147

 

 


 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

 

Poradnictwo psychologiczne obejmuje udzielanie specjalistycznej pomocy osobom zgłaszającym się  z terenu Powiatu Oleskiego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie poprzez indywidualne poradnictwo psychologiczne w zakresie:

 • prowadzenia poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci,
 • prowadzenia grup wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
 • prowadzenia szkoleń dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
 • przeprowadzania badań – diagnozy psychologicznej kandydatów na rodzinę zastępczą/rodzinny dom dziecka,
 • wystawiania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • przeprowadzania diagnozy psychofizycznej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Prowadzone jest również specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla klientów Punktu Interwencji Kryzysowej w Oleśnie.

Poradnictwo psychologiczne prowadzone jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie przy ulicy M. Konopnickiej 8 po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Numery telefonów do kontaktu:

 • 34 375 00 31 
 • 501 581 147