Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

Bariery techniczne to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

Barierach w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności oraz jeżeli realizacja zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi jej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

 

 

Dofinansowaniu nie podlegają zakupione sprzęty i wykonane zadania przed podpisaniem umowy dofinansowania.

Pliki do pobrania