Materiały informacyjne dla obywateli Ukrainy ws. ochrony czasowej

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z innymi resortami oraz Agencją UE ds. Azylu (European Agency for Asylum) przygotowało materiały informacyjne (w języku angielskim i ukraińskim) z kodami QR, które obywatele Ukrainy mogą skanować w celu pobrania przygotowanych dla nich materiałów na temat ochrony czasowej udzielanej w Polsce.