Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2023

Opracowanie i realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie wynika z zapisu art. 6 ust. 4 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 218)

Celem programu jest:

 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem tej przemocy,
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
 • kształtowanie umiejętności wychowawczych wobec dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
 • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,
 • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
 • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,
 • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

W części edukacyjnej przekazywana jest uczestnikom szeroko pojęta wiedza na temat zjawiska przemocy. Część korekcyjna polega na praktycznych ćwiczeniach.

Adresatami programu są pełnoletnie osoby stosujące przemoc w rodzinie
z terenu powiatu oleskiego lub z innego powiatu.  Warunkiem przystąpienia do programu jest uznanie osobistej odpowiedzialności za stosowanie przemocy w rodzinie.

Uczestnikami programu mogą być:

 • osoby samodzielnie zgłaszające się,
 • osoby skierowane przez instytucje i organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy
  w rodzinie, takie jak:
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,
 • Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu oleskiego,
 • Policja,
 • Prokuratura,
 • Sąd,
 • Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.

 

Program realizowany będzie w okresie od 01.04.2023r. do 30.11.2023r.  ze średnią częstotliwością 3 spotkań w miesiącu w godzinach popołudniowych, przy uczestnictwie osób do których jest kierowany. Rozpoczęcie edycji programu może nastąpić po zakwalifikowaniu minimum 5 osób.

 

Informacji w sprawie programu można uzyskać  pod numerami telefonów 34/35 05 125, 34/37 50 031 lub 501 581 147 od poniedziałku do piątku w godz. 7ºº-15 ºº .