Kampania społeczna pn. "Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi"

Zapraszamy do obejrzenia i dalszego udostępniania spotu filmowego "Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi".

 

 

Spot powstał w ramach kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze, której pomysłodawcą i realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby dzieci, które nie mogą z różnych powodów wychowywać się w rodzinie biologicznej. Dla takich dzieci poszukiwani są rodzice zastępczy, a więc osoby, które czasowo zaopiekują się nimi i stworzą jak najlepsze warunki dla ich rozwoju. 

Chcesz zostać rodzicem zastępczym lub dowiedzieć się więcej ?

Skontaktuj się z wybranym Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Oleskiego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
ul. M. Konopnickiej 8
46-300 Olesno
Czynne: poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 do 15:00
telefon: 34 350-51-25
e-mail: sekretariat@pcprolesno.pl