Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Informujemy, iż uruchomiona została wypożyczania wysokiej jakości technologii wspomagających w ramach programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.

Wypożyczalnia powstała z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, aby zapewnić większą dostępność do sprzętu i rozwiązań technologicznych.

Kto może złożyć wniosek?

Z wypożyczalni może skorzystać każdy, kto:

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Co można wypożyczyć ?

Urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowanie wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a także podnośniki, wózki czy skutery.

Szczegółowa lista sprzętu znajduje się na stronie 

https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/lista-dostepnego-sprzetu/

Jak złożyć wniosek?

Wniosek składa się przy użyciu systemu System Obsługi Wsparcia (SOW) przez stronę: https://sow.pfron.org.pl/

w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W razie potrzeby pomoc w wypełnieniu wniosku zapewnia pracownik CIDON.

Ważne

Warunkiem wypożyczenia technologii wspomagającej jest zawarcie przez wnioskodawcę z RARS umowy wypożyczenia oraz wpłacenie jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 2% ceny zakupu danej technologii.

Po zawarciu umowy i wpłaceniu 2% kaucji zwrotnej wybrana technologia dostarczana jest bezpośrednio do Beneficjenta, u którego każdorazowo odbywa się krótki instruktaż, dostosowanie, zamontowanie, czy skonfigurowanie wybranej technologii.

 

Informacja i pomoc

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/
Poradnik jak skorzystać z wypożyczalni https://www.youtube.com/watch?v=o7BQVRKPLo8

 

Dane adresowe:

CIDON przy Oddziale Opolskim PFRON

ul. Katowicka 55

45-061 Opole

www.pfron.org.pl

e-mail: opole@pfron.org.pl

 

Ośrodek Wsparcia i Testów w Opolu

ul. Luboszycka 36

45-215 Opole

www.fleximind.pl

e-mail: owit@fleximind.pl