Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

Z dofinansowania do zakupu usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika może skorzystać osoba niepełnosprawna:

  • posiadająca dokument potwierdzający jej niepełnosprawność,
  • doświadczająca stale lub okresowo trudności w komunikowaniu się wynikających z niepełnosprawności,
  • której potrzeby wynikające z niepełnosprawności, mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu usług tłumacza języka migowego, co umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem.

 

Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

 

Pliki do pobrania