Życzenia wielkanocne

  

Niechaj wielkanocne życzenie,

pełne nadziei i miłości,

przyniesie sercu zadowolenie

dzisiaj i w przyszłości!

 

 życzą

Dyrektor oraz  pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 w Oleśnie