Spotkanie informacyjne dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz ich opiekunów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie informuje, iż w dniu

10.04.2024 r. o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie

odbędzie się spotkanie z pracownikami Urzędu Skarbowego,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Komendy Powiatowej Policji
oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
skierowane do osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i ich opiekunów
w zakresie:

  • informacji na temat ulg i uprawień z zakresu zagadnień podatkowych przysługującym osobom fizycznym z tytułu niepełnosprawności,
  • informacji dotyczących rent i emerytur,
  • bezpieczeństwa w sieci i miejscu zamieszkania,
  • zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania
    o Niepełnosprawności.
     

                                         Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.