Punkt Interwencji Kryzysowej

Celem głównym interwencji kryzysowej jest zapobieganie utracie lub/i przywracanie utraconej – w wyniku zdarzenia krytycznego – równowagi, zdolności do działania i autonomii.

Interwencja kryzysowa jest złożoną, zarezerwowaną dla działań profesjonalistów, formą działalności psychologicznej, medycznej, środowiskowej i prawnej, która ma na celu przywrócenie równowagi psychicznej po krytycznym wydarzeniu życiowym.

Interwencja kryzysowa, jako profesja, należy do tych dziedzin ludzkiej aktywności, w których centrum zainteresowania i oddziaływań jest człowiek w szczególnych, bo dramatycznych i związanych z cierpieniem, okolicznościach życiowych.

Naczelną wartością  pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie  jest dobro drugiego człowieka i niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.

 

Jeśli:

w Twoim życiu dzieje się coś nagłego, trudnego, a Twoje siły, wiedza są niewystarczające…

doświadczasz przemocy domowej…

przeżywasz kryzys związany z trudną dla Ciebie sytuacją życiową…

czujesz, że nikt Cię nie rozumie…

 

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy specjalistów Punktu Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.

 

Kontakt:

sekretariat@pcprolesno.pl

tel. 34 350 51 25

kom: 501 581 147 (telefon jest czynny całodobowo)

 

Punkt Interwencji Kryzysowej jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00.

Nasi specjaliści to:

  • psycholog
  • prawnik
  • pracownicy socjalni.