Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się w związku z naborem kandydatów do prowadzenia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2023

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru do prowadzenia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2023.

Realizacja Programu odbywać się będzie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie poza godzinami pracy Urzędu lub w innym wskazanym przez Centrum miejscu.

 

Informujemy, że do naboru zgłosiła się jedna osoba.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Magdalena Nowak

Maciejowice

 

W wyniku weryfikacji złożonych dokumentów kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze do prowadzenia przedmiotowego programu.

Informujemy, że o wynikach postępowania w/w osoba zostanie poinformowana telefonicznie.

 

Olesno, dnia 3 marca 2023 roku

 

 

DYREKTOR

Elżbieta Hadaś