Projekt "Pomoc psychologiczna w języku migowym"

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS, które zajmuje się pracą na rzecz osób niesłyszących. Obecnie realizuje projekt o nazwie "Pomoc psychologiczna w języku migowym".

Ich celem jest dotarcie do jak największego grona osób niesłyszących, które wymagają lub mogą potrzebować pomocy psychologicznej. Oferują oni sesje indywidualne i grupowe z psychologiem znającym Polski Język Migowy.

Aby skorzystać z oferowanego wsparcia, należy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać skan lub zdjęcie na adres: jezykmigowy@pitagoras.org.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.pitagoras.org.pl/pomoc-psychologiczna-w-jezyku-migowym

Pliki do pobrania