Informacja o przystąpieniu do projektu „Dostępny samorząd – granty”

Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie

 

Powiat Oleski złożył wniosek w ramach projektu pod nazwą „Dostępny samorząd – granty” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Złożony przez Powiat Oleski wniosek otrzymał 100% dofinansowania w wysokości 99 935,00 zł.

 

Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone między innymi na realizację następujących przedsięwzięć:

  • wymiana drzwi wewnętrznych oraz likwidacja progów w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnie,
  • zakup sprzętu do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami,
  • zakup usług doradczych w zakresie dostępności architektonicznej,
  • oznakowanie tabliczkami brajlowskimi pomieszczeń, biur, nazw wydziałów, informacji o toaletach, itp.,
  • oznakowanie dróg, w tym ewakuacyjnych, poprzez wykonanie linii naprowadzających oraz zastosowanie oznaczenia ostrzegawczego,
  • zakup przenośnych pętli indukcyjnych,
  • poprawa dostępności cyfrowej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.

Realizacja powyższych działań pozwoli na poprawę dostępności usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie osobom z niepełnosprawnością słuchu, z problemami wzroku, z ograniczeniami w poruszaniu się oraz problemami poznawczymi.

 

Pliki do pobrania