Informacja ogólna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadanie rządowe wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie:

- orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,

- wydawania orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,

- wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,

- obsługi Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,

- wydawania kart parkingowych,

- udzielania informacji o ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.